Justering af a conto varme bidrag

Historisk set var a conto varme bidraget noget man justerede på en gang om året i forbindelse med, at varmeregnskabet blev opgjort. Sådan har det også været i Vejlesøparken indtil sommeren 2022.

I varmeåret, som lige er afsluttet, har der været et par justeringer i løbet af varmeåret. Så længe der er uro på energimarkederne, må vi forvente en eller flere justeringer i løbet af varmeåret.

Varmeudvalget i Vejlesøparken og Newsec har i løbet af varmeåret 2022/2023 arbejdet på regnemodeller, således at sådanne justeringer bliver mulige.

Flere beboer har spurgt, om vores a conto varme ikke skal sættes yderlig ned, da gaspriserne igen er blevet lave. Dette er desværre ikke muligt, da Holte Fjernvarme stadig har forhøjede priser, da de endnu ikke har fået balance i deres udgifter og indtægter. Lovgivning kræver, at varmeselskaberne skal hvile i sig selv, således at de hverken oparbejder overskud eller underskud.

Vi skal også huske, at Holte Fjernvarme først hævede deres afregningspriser i sensommeren 2022 trods det, at gaspriserne havde været høje siden midten af 2021. Dertil kommer, at Norfors har leveret mindre affaldsvarme end forventet. Affaldsvarme er billigere end varme produceret ved gasopvarmning.

Holte Fjernvarme har varslet, at de fremover vil gennemgå budgetterne flere gange i løbet af varmeåret for at vurdere om de anvender korrekte afregningspriser.

Der er også blevet spurgt til, om det ikke ville være billigere, at Vejlesøparken igen begynder at opvarme med gas. Hertil er det korte svar nej.

Dels er der nogle tekniske forhindringer i, at vi selv kan anvende varmecentralen, dels kontrolleres det hvert år ved varmeårets afslutning om en gasopvarmning på egne gaskedler ville have været billigere. Dette har hidtil ikke været tilfældet.

Der er også blevet spurgt om, hvordan Vejlesøparkens Grundejerforening afregner med varmeværket. Lejlighedsejerne opkræves et a conto beløb over fællesomkostningerne. Dette indsættes på foreningens konto i Danske Bank og kan ses i regnskabenes balance under omsætningsaktiver. Hvert måned fremsender varmeværket er opkrævning over forbrugt varme, som betales fra grundejerforeningens konto. Det tilstræbes at indtægter og udgifter ikke giver al for store likviditetsudsving, men det sidste år har det været særdeles vanskeligt på grund af de store ændringer i afregningspriserne.

Holte, den 27. juni 2023

Hilsen Varmeudvalget

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign