Inspektørens sommerbrev

Kære beboere i Vejlesøparken

Se hele brevet o PDF-format her>>

Så er det blevet dansk sommer med alle de omskifteligheder, som kendetegner den.

Efter et langt, koldt og vådt forår gennemgik vi en tørkeperiode, og nu er vi vendt tilbage til det våde vejr, men nu endelig noget man kan holde ud at opholde sig i.

Jeg vil gerne bruge denne sommerhilsen til lidt information om året, der er gået, samt lidt nyheder.

 Facaderenovering

 • Vi har nu bestilt vores samarbejdspartner beton- og fugefirmaet CEAS til at efterse og renovere en del af de nyvaskede betonoverflader. De begynder lige efter sommerferien.
 • Facader og altaner mod øst og vest på blok 1 efterses.
 • Facaderne mod øst på blok 2, 3, 4 og 5 (renovering omkring de vinduer, der blev skiftet i 2004) samt altaner og terrasser på blok 2, 3, 4 og 5 efterses.
 • Skader udbedres og forebygges med henblik på livstidsforlængelse af bygningernes ydre.
 • Der udsendes en mere detaljeret tidsplan, når vi har mere information.

Lift- og serviceveje

 • Der kom endelig gang i færdiggørelsen.
 • Der er afrettet veje samt sået græs og blomsterblandinger på alle områderne.
 • Desuden er der plantet 1500 nye buske jf. skovplanen. ”Med grogaranti”
 • Desuden er der udlagt flis og monteret vandingssystemer.

 Hunde og kæledyr

 • Der kommer flere og flere hunde i Vejlesøparken, og alle hundeejere skal udfylde en hundetilladelse før indflytning. Nuværende beboere, som ikke har udfyldt en tilladelse, bedes snarest rette henvendelse til ejendomskontoret og få dette bragt i orden.
 • Hunde skal altid føres i snor. Dette gælder i hele Vejlesøparkens område.
 • Hundens efterladenskaber skal samles op.

 Affaldssortering, nye fraktioner: bio- og haveaffald

 • Så kom der gang i sortering af bio/mad-fraktionen i de 6 nyindrettede kælderlokaler.
 • Vi kan se, at rigtig mange bruger denne nye ordning, især fordi det giver langt mindre skaktaffald, ”Rest efter sortering”.
 • Nye bioposer kan afhentes i affaldslokalerne. Der er opsat hylder, hvor der ligger poser til fri afbenyttelse. Der fyldes op efter behov.
 • BIOAFFALD KAN IKKE AFLEVERES VED VARMECENTRALEN!!
 • Haveaffald afleveres ved varmecentralen/skorstenen, hvor der er placeret flere 660 L plastcontainere, som kun er til haveaffald. De er tilmeldt den kommunale affaldsordning. Husk at fjerne alt andet affald, plastik o.l., før sortering.

Skovdrift

 • Ved sidste eftersyn fandt vi desværre 11 gamle bøgetræer, som var syge af kulsvamp. Heraf var de 7 såkaldte ”højrisikotræer”, da der var risiko for skader på bygninger og personer ved en kraftig storm.
 • Træerne blev fældet, og der er plantet 19 nye i parken.

Vaskeri

 • Vaskeriet har gennemgået en lettere renovering og ombygning. Der er opsat nyt lyddæmpende loft, alle vægge og alt træværk er malet, og 50 år gamle installationer er demonteret.
 • Der er nu døgnåbent i vaskeriet.

 Selskabslokalet

 • 19 år gamle og energikrævende lysinstallationer er udskiftet med nye dæmpbare led- lyspaneler, og der er opsat vægspots.
 • Efterfølgende blev alle vægge og træværk malet. Det kunne ses, at det var 19 år siden sidst.

Legepladserne

 • I forbindelse med årets store eftersyn af legepladserne fik jeg hjælp af en inspektør, som er ekspert i legeredskaber og deres indretning/lovkrav.
 • Det medførte en del arbejde, da der skulle rettes op på flere ting.
 • Der blev foretaget opfyldning af sand og nogle steder udskiftet til specielt faldunderlagsgrus.
 • Der blev desuden foretaget reparation af træ samt udbedring af råd og slidte dele.
 • Og sluttelig blev de malet.

                   Nu kan børn og børnebørn igen lege i de nyrenoverede legetårne.

 Fællesområderne

 • Der er indkøbt 20 nye bænke, som efter sommerferien vil erstatte de gamle nedslidte og rådne bænke.
 • Stien til skoven i nordenden af blok 3 er nu renoveret i stil med Vejlesøparkens udseende med kampesten

Jeg vil hermed opfordre alle, til, via hjemmesiden, at tilmelde sig vores nyhedsbrev, jf. vores vandproblemer i øjeblikket, meldes der ud ved sådanne hændelse.

 Med venlig hilsen

Jan Breaum, ejendomsinspektør

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign