Bestyrelsesmødet 28. september 2023

Vejlesøparken, den 11. oktober 2023.

Den 28/9 blev der afholdt et planlagt bestyrelsesmøde. Referatet af mødet kan ses  her>>

Årets sidste bestyrelsesmøder er planlagt til den:

  • 16. november 2023
  • Den ordinære generalforsamling er planlagt til den 23. januar 2024.

Se hele oversigten bestyrelsesmøder og referater her>>

Vigtige emner behandlet på bestyrelsesmødet den 28/9:
  • Per Yderholm, der er CoBos bestyrelsesmedlem, er fratrådt bestyrelsen i forbindelse med pensionering. Tak til Per for mange års godt samarbejde. Claus Østerlin repræsenterer alene CoBo i bestyrelsen resten af tiden frem til generalforsamlingen
  • Regnskabsrapporterne blev gennemgået. Samlet set ser det ud til, at de aktuelle udgifter til den ordinære drift kommer til at ligge tæt på det budgetterede resultat
  • Facade og fuge projektet forløber efter tidsplanen. Alle 2,4 km facadeelementer på østsiden bliver sikret mod fremtidige frostsprængninger. Derudover repareres mindre frostskader i samme arbejdsgang. Samtidigt forbedres isolationen og fugerne under alle østvendte vinduer. Der er afsat ca. 2 millioner til projektet, hvilket kommer til at holde. Der anvendes tre lifte til projektet
  • Bestyrelsen godkendte den konkrete plan for udskiftning af hovedhanerne, der forsyner bygningerne med koldt vand. Samtidigt bliver vandforsyningen sektionsopdelt, hvilket medfører en langt større fleksibilitet ved senere reparationer af rørsystemerne. Budgettet er ca. en halv million. Bestyrelsen godkendte også et tillægsprojekt, der giver mulighed for at lukke for vandet via computer. Det sikrer en langt hurtigere nedlukning ved rørproblemer og dermed reduceres skadernes omfang. Endvidere vil det medføre en præmiereduktion hos forsikringsselskabet.
  • Budgetterne for næste regnskabsår er næsten afsluttet fra bestyrelsens side og vil blive overladt til generalforsamlingen godkendelse den 23. januar 2024. Mere om dette efter bestyrelsesmødet den 16. november 2023, da en vigtig parameter fortsat er til diskussion vedrørende ambitionsniveauet for næste års vedligeholdelsesprojekter.
  • Bestyrelsen godkendte, at ejendomsadministrationen omlægges fra Newsec til CEJ fra 1. januar 2024. Hensigten er at flytte en række administrative opgaver fra bestyrelsen til ejendomsadministrator. Dermed tilpasses bestyrelsens arbejde til det, der er specificeret i vedtægterne.
  • Varmeregnskabet er afsluttet. Der var en lille differens på 179 tusind mellem a conto og regningerne fra Holte Fjernvarme. Det svarer til en afvigelse på 3 procent.

MVH / Webmaster

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign