Fjernvarme fra Norfors

Norfors leverer fjernvarme til Rudersdal kommune og en del andre kommuner i Nordsjælland. Når I som beboere i Vejlesøparken betaler a conto varme til foreningen, så bruges pengene til den månedlige faktura, som Norfors sender til Vejlesøparken.

Nogle spørger, hvorfor vores egen varmecentral for tiden ”kører for fuld damp”. Det er fordi vi har et samarbejde med Norfors, hvor de bruger vores varmecentral til spidsbelastninger eller hvis rørforbindelsen til vores område er afbrudt. Det hele styres fra kommandocentralen i Usserød.

Usserødværkets kontrolcenter

Da Vejlesøparken for nogleår siden indgik det gensidige samarbejde med Holte Fjernvarme, der i 2023 blev integreret med Norfors, så fik vi en god aftale, der til tider har medført lavere priser på fjernvarmen end de normale priser – netop fordi Norfors til gengæld ”låner” vores varmecentral.

Sidste år blev der gennemført flere reguleringer på a conto betalingerne, da Norfors i flere omgange udmeldte store udsving i fjernvarmepriserne på grund af den Europæiske energikrise.

Det samme vil nok ske igen her til vinter. For kort tid siden meddelte Norfors en ny prismodel, hvor priserne falder med ca. 14 procent for indeværende varmesæson. Derfor vil beboernes a conto beløb også blive justeret. Men hvis vi nu får en streng vinter i forhold til gennemsnittet, så vil priserne nok stige igen. Man kan læse mere om prisudviklingen på https://norfors.dk/.

Norfors har i Usserød en af verdens mest højeffektive forbrændingsanlæg, der kostede omkring en milliard kroner, der skulle afskrives over 40 år. Denne ovn blev sat i drift i 2017. På grund af den affaldssortering, som blev indført over de sidste par år, så er der ikke nok affald til alle de forbrændingsanlæg, der tidligere blev bygget i Danmark. Selv om der importeres store mængder restaffald fra udlandet, så har Danmark stadigvæk en overkapacitet, så en del værker må lukke over de næste år. Det betyder at Norfors er tvungen til at afskrive hele investeringen over en meget kortere periode end de planlagte 40 år. Hvad der sker med Usserødværket fremover står i det uvisse, men vores egen og de andre kommuners borgmestre er ret ophissede over situationen.

Da kommunerne har kautioneret for den store investering, så havner regningen som altid hos forbrugerne. Så næste år vil hver husstand få en ekstraregning på omkring to tusind kroner i gennemsnit. Det hele er forklaret langt bedre i en artikel i Frederiksborg Amts Avis den 27. oktober. Jeg har vedhæftet en fotokopi her>> og håber at avisen tilgiver denne kopiering.

MVH / Webmaster

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign