Nye hovedhaner installeret

Når der opstår en vandskade, er det vigtigt at kunne lukke for vandet i en fart, så skadens omfang dermed reduceres til det minimale.

I julen 2022 havde vi i Vejlesøparken en vandskade, hvor flere lejligheder blev berørt. Bestyrelsen har analyseret hele forløbet for at vurdere, om vi kan gøre det bedre fremover. Vores konklusion er, at der altid er en vis risiko for, at der opstår skader. Det er derfor, vi har en ejendomsforsikring. Men vi kan ved en aktiv investering reducere skadens omfang ved en hurtig lokal nedlukning af vandtilførslen i det område, hvor skaden er opstået.

Til vores store overraskelse viser analyserne, at det ikke er de gamle vandrør fra starten af 1970’erne, der er årsag til de store vandskader. Det er de nye installationer med pex-rør. Skader på de gamle vandrør starter med, at der siver vand ud, og beboerne kontakter ejendomskontoret. Så løses problemet inden for få timer, uden at de store vandskader opstår. Monterings- eller materialefejl i pex-rørene opstår på få sekunder, hvor alt vandet fosser ud med det samme, og her er det vigtigt at kunne lukke for vandforsyningen lokalt i det berørte område.

En del vandskader opstår, fordi lejlighedsejeren har fået udført VVS-arbejde af uautoriserede håndværkere eller af nogen, der gav et ”billigt” tilbud. Disse ejere vil konsekvent blive gjort ansvarlige for de gener og udgifter, som de påfører naboerne og ejerforeningen.

Bestyrelsen har på baggrund af analysen, der er baseret på flere års erfaringer, besluttet at investere i nye hovedvandhaner, der hurtigt kan lukke for vandet i den bygning, hvor problemet er opstået, uden at involvere alle andre bygninger. De nye hovedhaner er nu installeret. Ved samme lejlighed blev der installeret et aftapningshane (se figuren), der muliggør udtag af vand i nødsituationer.

Kort efter installationen af de nye hovedhaner opstod der en situation, hvor vi ufrivilligt fik testet systemet. Søndag den 26. november var vandforsyningen til blok 4 og 5 sprængt og vandet piblede op mellem fliserne på gangarealet for enden af blok 5. Det var et 10 cm støbegods vandrør, der var knækket. Havde det været for to måneder siden, så var der blevet lukket ned for vandet på hovedhanen på Varmecentralen og alle bygninger ville være uden vand i flere dage. Men det skete ikke. Vi fik på tre timer ændret vandforsyningen til blok 4 fra blok 3 og vandforsyningen til blok 5 blev ændret via en temporær forsyning i blok 1. De øvrige blokke blev ikke påvirket. Tirsdag formiddag var vandrøret i jorden ved blok 5 repareret, og vandforsyningen blev koblet tilbage.

Kort sagt. Med det nye system opnår Vejlesøparken to store fordele:

  • Hurtig nedlukning af vandtilførslen i de enkelte blokke, hvis der opstår et læk et eller andet sted i bygningen. Hermed begrænses eventuelle vandskader i væsentlig grad i forhold til tidligere
  • Individuel styring af vandforsyningen til hver af de fem boligblokke ved eventuel brud på vandforsyningen i jorden mellem boligblokkene. Inden for et par timer kan vandforsyningen genetableres via den sekundære vandforsyning.

Med dette tiltag forventes der en bedre forsyningssikkerhed og mindre gener og udgifter, når der opstår et læk i rørene i lejlighederne eller kælderetagerne.

NB: Om kort tid indføres et SMS-varslingssystem, som beboerne kan tilmelde sig.

MVH / Webmaster

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign