Bestyrelsesmødet den 14. februar 2024

Vejlesøparken, den 2. marts 2024.

Den 14/2 blev der afholdt et planlagt bestyrelsesmøde. Referatet af mødet kan ses her>>

Årets første bestyrelsesmøder er afholdt.

  • Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 23. januar 2024. Dokumentation kan ses her>>
  • Den ekstra ordinære generalforsamling blev afholdt den 14. februar. Dokumentation kan ses her>>

Næste års ordinære generalforsamling afholdes den 29. januar 2025

Se hele oversigten bestyrelsesmøder og referater her>>

Vigtige emner behandlet på bestyrelsesmødet den 14/2:
  • Vurdering af generalforsamlingens og den ekstraordinære generalforsamlings forløb. Der var en general accept af generalforsamlingernes forløb, men tidspres den 23/1 var for stort. Generalforsamlingen burde være startet kl. 18 i stedet for kl. 19.
  • Status på datakonverteringen fra Newsec til CEJ. Alle væsentlige stam- og transaktionsdata er på plads, men der mangler en del efterfølgende data oprydninger. Situationen er ikke kritisk.
  • Opfølgning på regnskabsrapporterne for perioden 1/10 til 31/12 2023. Generalt er der overensstemmelse mellem budget og realiserede resultater. Et par større afvigelser skyldes manglende opposteringer og periodiseringsfejl på en måned
  • Vejlesøparken har skiftet forsikringsselskab til Protector på anbefaling fra Willis. Der udestår nogle spørgsmål om dækninger, som skal afklares
  • På generalforsamlingen var der to forslag, som blev behandlet på mødet
  • Bestyrelsen er ved at få udarbejdet en dispensationsansøgning vedrørende genbrug af jorddepoterne til anlæg af nye skovbryn. Tidsfristen er 29. februar 2024
  • Fastlæggelse af datoerne for bestyrelsesmøderne i 2024 og den ordinære generalforsamling i 2025. Se datoerne her>>

MVH / Webmaster

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign