Bestyrelsesmødet den 16. april 2024

Vejlesøparken, den 23. april 2024.

Den 16/4 blev der afholdt et planlagt bestyrelsesmøde. Referatet af mødet kan ses her>>

Se hele oversigten bestyrelsesmøder og referater her>>

Bestyrelsen har meget fokus på det store rør-projekt i blok 4 kælder. Der henvises til dokumenterne for den ekstraordinære 1dy generalforsamling, som blev afholdt den 16. april. Se dokumentationen her>>

Vigtige emner behandlet på bestyrelsesmødet den 16/4:
  • Datakonverteringen til den nye ejendomsadministrator, CEJ, er stort set gennemført uden de helt store problemer. Der arbejdes nu på en mangelliste med nogle mindre opgaver. Overgangen gik som forventet og mindre problemfyldt end frygtet
  • Økonomien er efter de første 6 måneder som forventet. Der er ingen større afvigelser i forhold til budgettet
  • De nye vedtægter og den nye husorden er nu taget i anvendelse. Vedtægterne er sendt til tinglysning af hensyn til eksterne interessenter
  • Fastlæggelse af datoerne for bestyrelsesmøderne i 2024 og den ordinære generalforsamling i 2025. Se datoerne her>>
  • Priserne på opladning af el-biler på parkeringspladsen ved varmecentralen er sat ned som følge af lavere tariffer på transport af strøm i sommerperioder. De aktuelle priser kan oplyses på ejendomskontoret
  • Forslaget om ændret beregningsmetode for termisk udsatte lejligheder blev vedtaget på generalforsamlingen i januar og vil være gældende fra starten af det nye regnskabsår for varmeregnskabet.

MVH / Webmaster

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign