Brand

Hver eneste lejlighed i Vejlesøparken er konstrueret således, at en alvorlig brand i en lejlighed ikke breder sig til de omkringliggende lejligheder. Det forudsætter dog, at døre og vinduer lukkes. Specielt udgør ventilationssystemet og terrasserne et problem ved en alvorlig brand.

1. Stands Ulykken

Ved en mindre brand i lejligheden kan beboeren sandsynligvis selv bekæmpe den med vand eller pulverslukker.

Ved en større brand må beboerne forlade lejligheden og lukke hoveddøren udefra. Røgen søger opad, så det er måske bedst at kravle ud på alle fire. Tag evt. et stykke klæde for munden.

Der er to flugtveje: Hoveddøren og altanen. Hoveddøren er at foretrække. I få tilfælde udgør vinduerne et tredje flugtvej.

2. Begræns Ulykkens omfang

Om muligt, så luk alle døre og vinduer i lejligheden før du forlader den. Vær sikker på at alle mennesker og evt. kæledyr også forlader lejligheden.

3. Slå Alarm / Tilkald hjælp

Meld Brand på 1-1-2. Følg den beskrevne procedure.

Tilkald Vejlesøparkens døgnvagt på (+45) 27 26 07 09

Overvej om du også vil orientere Bestyrelsen. Liste over telefonnumre finder her>>

4. Yd almindelig hjælp efter evne

Kontakt alle beboerne i opgangen og råb “Brand”. Når brandvæsenet ankommer overtager indsatslederen alle forhold i brandbekæmpelsen.

Instruks for Ejendomskontorets Vagthavende

Efter at være tilkaldt på 26 26 07 09 iler vagthavende til den opgang, hvor den brændende lejlighed findes.

Hvis brandvæsenets indsatsleder ikke er ankommet, så gælder det om begrænse ulykkens omfang med fokus på beboere i fare.

Kontakt indsatslederen og fortæl hvem du er og navnet på skadeservice firmaet.

Luk for vand og varme til det berørte område.

Kontakt ejendomsinspektøren og evt. Bestyrelsen. Telefonnumre findes her>>

Ved evakuering af fx en opgang eller etage kan billardrum og selskabslokalet bruges til opsamlingssted.

Det er skadeservice der koordinerer evt. genhusning, gennem beboerens forsikringsselskab.

Vær Forberedt

Tryg Forsikring giver disse 4 gode råd:

  1. Installer røgalarmer i hjemmet, og tjek jævnligt at de virker.
  2. Hav en brandslukker i nærheden.
  3. Hold levende lys væk fra børnehøjde og letantændelige materialer. Sluk, når du ikke er i nærheden.
  4. Brug LED-lys som alternativ til levende lys.

Brochurer fra Tema-aften i Selskabslokalet den 23. oktober 2018:

Pas på levende lys: 10 gode råd til levende lys

Læs også Trygs anvisninger: Sådan forebygger du brand i hjemmet.

Se også disse videoer fra Tryg her>>

Læs endvidere denne folder fra Preben Christensen fra Beboerrepræsentationen: Bo Brandsikkert

Mere detaljeret baggrund findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Comments are closed.