Lejligheden

Vejlesøparken består af 470 lejligheder, hvoraf knap 40 procent er lejere og resten er ejerboliger. Beskrivelsen af lejlighedernes udformning, faciliteter og funktioner omfatter:

Beboer- Repræsentation

En beboerrepræsentation med egen bestyrelse varetager lejernes interesser over for udlejeren. Den koordinerer også en række fælles aktiviteter, som du kan læse mere om her>>

Comments are closed.