Serviceveje starter nu

Vejlesøparken, den 20. september 2021

På den ekstraordinære generalforsamling den 25. august blev det besluttet at etablere serviceveje på vestsiden af blok 3, Blok 2 og blok 5. Se referatet fra generalforsamlingen her>>

Se kopi af forslaget her>>

Arbejdet er nu påbegyndt og forventes at tage omkring 6 uger. Når disse serviceveje er klar til brug vil arbejdet tagkanterne blive genoptaget.

Når servicevejene er etableret, vil alle Vejlesøparkens bygninger kunne serviceres hele vejen rundt uden at skulle udlægge jernplader eller lignende foranstaltninger.

Fordelene ved servicevejene vil fremover gøre det lettere af foretage en række tilbagevendende aktiviteter:

  1. Udvendige reparationer af betonskader foretaget af Ejerforeningen (her undgår man udlægning af jernplader). Lifte på servicevejene tillader en langt større fleksibilitet og faseopdeling i forhold til jernplader og stillads.
  2. Vedligehold af taget foretaget af Ejerforeningen
  3. Facaderensning foretaget af Ejerforeningen
  4. Udskiftning af termovinduer, hvilket sker ret ofte. Dels punkterede ruder og dels energibesparelser, der også giver bedre indeklima.
  5. Ind- og udflytning af møbler via lift reducerer ødelæggelser af elevatorer og skader på opgangenes maling
  6. Byggematerialer og byggeaffald ved renovering af lejligheder reducerer ødelæggelser slitage på elevatorer og opgange. Reducerer også svineri og ekstra rengøringer og inspektørens mange opfølgninger og henstillinger.

Adgangen til servicevejene vil være restriktiv af hensyn til beboerne.

Kort over området

De nye serviceveje er markeret med gult. Den grønne streg er eksisterende brandvej.

 

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign