Ny Vagtordning fra 1/4 2023

Vejlesøparken, den 7. marts 2023

Hele informationsbrevet kan ses og downloades på Dansk/English her>>

På generalforsamlingen 2023 blev det vedtaget at ændre vagtordningen i Vejlesøparken.

Vagtordningen overgår således til en ekstern leverandør, BELFOR.

Vejlesøparken har lavet en detaljeret serviceaftale med firmaet, hvoraf det fremgår, hvad de SKAL og KAN handle på.

BELFOR tager sig af alle akutte opgaver, dvs. opgaver som ikke kan vente til førstkommende hverdag.

Når BELFOR modtager opkald, vurderer vagten, om problemet er akut eller ej.

Hvis rekvirenten (som regel en beboer) insisterer på, at BELFOR sender hjælp i tilfælde, der ikke vurderes til at kræve omgående indgriben, forbeholder VSP sig ret til at opkræve udgiften hos rekvirenten.

Følgende hændelser betragtes som akutte og kræver altid handling af vagtfirmaet:

store vandskader, brand, tyveri og indbrud, fastsiddende personer i elevatorer.

I tilfælde af mindre udsivninger af vand, tilstoppede toiletter, elevatorer som er ude af drift og andre hændelser, som kan vente, bedes rekvirenten underrette ejendomskontoret, som derefter overtager opgaven førstkommende hverdag.

BELFOR’s vagtservice kan kontaktes på telefon 58 56 83 05

inden for følgende tidsrum:

Hverdage undt. fredag: 15:00 – 07:00

Fredag: 14:00 til mandag 07:00

Helligdage: hele døgnet

Ved akutte opgaver inden for normal arbejdstid kan De Blå Mænd kontaktes på 27 26 07 09.

Holte, 7. marts 2023

Med venlig hilsen

Bestyrelserne for 1 dt – 1 dy – GF

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign